Zmiany podatkowe dotyczące pracowników od 1 października 2019

Od 1 października 2019 r. zostały wprowadzone dwie zmiany:

 1. stawka podatku PIT została obniżona z 18 do 17 proc.
 2. zostały podnisione koszty uzyskania przychodu.

1. Niższy PIT  dotyczy wszystkich przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych, czyli przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 • umowy o pracę
 • działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i dzieło)
 • emerytury i renty
 • pozarolniczej działalności gospodarczej
 • praw majątkowych.

Należy pamiętać,  że zmiana dotyczy tylko pierwszego progu podatkowego, czyli przychodów uzyskanych do limitu kwoty  85 528 zł. Po jej przekroczeniu, nadal będzie obowiązywała druga stawka podatku wynosząca 32%.

2.Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

 •    250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
 •    300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
 •  4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
 •  5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Dzięki nowym propozycjom zmian w PIT, przy niezmienionej pensji brutto pracownicy otrzymają wyższe wynagrodzenia na rękę.

Np. Osoba zarabiająca  2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

Powyższe zmiany z pewnością są korzystne dla podatników.

Przy tej okazji życzymy sobie  oraz osobom rozliczającym wynagrodzenia oraz podatki po zmianach w trakcie roku podatkowego  prawidłowych rozliczeń 🙂