Mechanizm Podzielonej Płatności-Split Payment

Od 1 listopada 2019 roku Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z załącznika nr 15 Ustawy o Vat są zobowiązani przy transakcjach powyżej  15000 zł dokonywać płatności za pomocą Split Payment.

W załączniku nr 15 Ustawy o Vat znajdują się m.in :

 • wyroby ze stali, metale szlachetne,
 • odpady, złom,
 • sprzęt elektroniczny – smartfony, aparaty fotograficzne,
 • laptopy, konsole itp.,
 • roboty budowlane,
 • części do samochodów i motocykli,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

W załączniku nr 15 znajduję się 150 pozycji, dlatego każdy przedsiębiorca powinien się z nim zapoznać i zweryfikować czy dokonuje transakcji z tego katalogu, zarówno sprzedaży, jak i zakupu.

Poniżej link do wykazu towarów objętych MPP

LINK MPP

 1) Likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym !!!

Od 1 listopada 2019r usługi oraz towary, które znajdowały się w załącznikach 11 i 13 Ustawy o Vat np. usługi budowlane oraz sprzedaż złomu nie będą już objete odwrotnym obciążeniem. Usługi te oraz towary będą opodatkowane stawką 23 % lub stawką 8% przy budownictwie mieszkaniowym.

2) Na fakturze musi być wyrażenie ” Mechanizm Podzielonej Płatności” !!!

1.Wystawca faktury:

Obowiązek:

 • Na fakturach, gdzie są wykazane transakcje z załącznika nr 15, których kwota należności ogółem stanowi powyżej 15 000 zł powinien być umieszczony zapis „Mechanizm Podzielonej Płatności”
 • Nawet w sytuacji, gdy np. jedna pozycja na fakturze jest z załącznika nr 15, a druga nie jest, ale łącznie wartość brutto faktury przekracza kwotę 15 000 zł to jest obowiązek umieszczenia tego zapisu

Sankcje !!!

Dla wystawcy faktury:

 • w przypadku, gdy podatnik wystawił fakturę bez wyrażenia
  ” Mechanizm podzielonej płatności” naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe  w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze lub dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą grzywnę. Sankcji tej nie stosuje się, gdy nabywca mimo braku adnotacji na fakturze zapłaci w podzielonej płatności.

 

2.Nabywca faktury:

Obowiązek:

 • przy dokonywaniu płatności za nabyte towary i usługi z załącznika nr 15 kwoty powyżej 15 000 zł  podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, nawet jeżeli wystawca zapomni umieścić na fakturze wyrażenia ” mechanizm podzielonej płatności”

Sankcje !!!

Dla nabywcy:

 • W przypadku, gdy podatnik dokonał płatności nie stosując mechanizmu podzielonej płatności, naczelnik urzędu skarbowego ustala dodatkowe  zobowiązanie podatkowe z tej z faktury lub dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą grzywnę oraz niemożność zaliczenia kosztów.

Jeśli chodzi o sankcje w Vat oraz KUP (koszty uzyskania przychodów) to istnieją dwa przypadki:

 1. Na fakturze było wyrażenie „mechanizm podzielonej płatności” , a nabywca nie zapłacił w split payment to:
 • dodatkowe zobowiązanie w wysokości kwoty podatku wykazanej na tej fakturze lub osoby fizyczne odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe
 • brak możliwości zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodów

2. Na fakturze nie było wyrażenia „mechanizm podzielonej płatności”(bo wystawca zapomniał napisać) i nabywca nie zapłacił w split payment to:

 • dodatkowe zobowiązanie w wysokości kwoty podatku wykazanej na tej fakturze lub osoby fizyczne odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,
 • ma możliwość zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodów

3) Zapłata z rachunku Vat !!!

Od 1 listopada 2019 r środkami pieniężnymi z rachunku VAT można zapłacić:

 • VAT
 • PIT
 • CIT
 • AKCYZĘ
 • ZUS
 • CŁO

 

4) Solidarna odpowiedzialność !!!

Podatnik, na którego rzecz dokonano dostawy towarów, które znajdują się w załączniku 15 odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe.

Przykład:

 • Jeżeli kupujemy od kogoś np. węgiel i wartość na fakturze jest  powyżej 15000 zł to musimy obowiązkowo zapłacić go podzieloną płatnością i nie będziemy wspólnie ze sprzedawcą odpowiadać za jego zaległości podatkowe dot. tej dostawy.
 • Jeżeli kupujemy od kogoś np. węgiel i wartość na fakturze będzie poniżej 15 000 zł to nie musimy obowiązkowo zapłacić podzieloną płatnością, ale w związku z tym będziemy solidarnie odpowiedzialni za zaległości podatkowe sprzedawcy dotyczące tej transakcji.

Nasuwa się wniosek, że najbardziej bezpieczną formą zapłaty jest Split Payment, ponieważ tylko wtedy nie poniesiesz solidarnej odpowiedzialności.Co ciekawe jeszcze nie ma odpowiedzi, co w sytuacji, gdy podatnik kupujący paliwo(nie dotyczy to tankowania bezpośrednio do baku) ma zrobić, by uniknąć solidarnej odpowiedzialności- czy będą na stacjach wystawiane faktury z terminem płatności, by móc zastosować podzieloną płatność? To na razie zostaje niewiadomą…