NIP na paragonie fiskalnym od 01.01.2020

Od 01 stycznia 2020 rtrzeba będzie wprowadz obowiązkowy nr NIP nabywcy na paragonie, do którego wystawiana będzie faktura. Zmiana ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym – tzw. „pustych faktur” – do paragonów fiskalnych.
Klient już w momencie zakupu towaru lub usługi będzie musiał powiadomić sprzedawcę, że zakup dotyczy działalności gospodarczej i podać NIP , który zostanie  zamieszczony na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura.

Jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

  • z numerem NIP nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,
  • bez numeru NIP nabywcy – na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na fakturze takiej nie będzie mógł zostać wskazany jego NIP.


Oznacza to, że gdy otrzymamy paragon bez NIP, na jego podstawie nie uzyskamy faktury z NIP, która będzie stanowiła podstawę do odliczenia VAT. Od takiego zakupu nie odliczymy VAT‼️ Będzie to zakup prywatny‼️

Zasady te nie będą dotyczyły podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Taksówkarze będą mogli wystawiać faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez tego numeru.

Sankcje

Dla sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem z kasy fiskalnej, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Zostanie ono ustalone przez organ podatkowy w kwocie odpowiadającej 100% podatku wykazanego na fakturze.

Dla nabywcy, który ujmie taką fakturę w ewidencji, w takim przypadku organ podatkowy nałoży na nabywcę sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Informacja dla osób posiadających kasę fiskalną : 

Osoby posiadające kasę fisklaną muszą sprawdzić, czy kasa ma techniczne możliwości wpisana NIP na paragonie. Ustawodawca uregulował też procedurę postępowania w przypadku użytkowników kas fiskalnych nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie. Nowe przepisy nie zmuszą takich przedsiębiorców do wymiany kas. W takim wypadku kupujący musi poinformować sprzedawcę przy zakupie, iż nabywa towar lub usługę jako podatnik. Sprzedawca nie będzie wtedy drukował paragonu, tylko wystawi takiemu przedsiębiorcy od razu faktur