Split payment – zmiany od 1 listopada 2019

Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. 19 lipca 2019 r. sejm przegłosował wejście w życie zmian dotyczących obowiązkowego split paymentu. Sprawdź jakie zmiany wchodzą od 1 listopada 2019 r. Czym jest split payment? Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę?

 

Początkowo terminem wejścia w życie ustawy nowelizującej miał przypadać na 1 września 2019 r.

Spit payment czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (dalej również jako MPP) zakłada rozdzielnie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz rachunek VAT.

Powyższa nowelizacja wprowadza obowiązek stosowania split payment przez przedsiębiorców dokonujących transakcji wskazanych w nowododanym załączniku nr 15 do ustawy. Obligatoryjna forma split payment będzie stosowana także w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które dotychczas objęte były reżimem odwrotnego obciążenia. Towarami i usługami wymienionymi w załączniku nr 15 są m.in.:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne,
 • odpady, złom,
 • sprzęt elektroniczny – smartfony, aparaty fotograficzne,
 • laptopy, konsole itp.,
 • roboty budowlane,
 • części do samochodów i motocykli.

Od 1 listopada br. mechanizmem podzielonej płatności objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Obowiązkowy split payment obejmie należności z faktury dokumentującej transakcje opiewającej na kwotę powyżej 15 000 zł lub jej równowartość w walucie obcej.

Ustawa przewiduje również zmianę dotyczącą fakturowania, polegającą na dodaniu do katalogu informacji jakie powinna zawierać faktura specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Jednocześnie dla takich podmiotów wprowadzona zostanie procedura tzw. systemu rekompensat kosztów związanych z obowiązkiem posiadania polskiego rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT.

Niewykonanie obowiązków związanych z obowiązkowym MPP będzie narażać przedsiębiorców na następujące sankcje:

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze:
– w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP oraz w przypadku nieumieszczenia w treści faktury informacji o podleganiu transakcji pod reżim obowiązkowego MPP.
Brak możliwości zaliczenia do KUP
– w tej części, w jakiej płatność została dokonana z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.
Kara grzywny do 720 stawek dziennych (od 225 zł do 21.600.000 zł)
– w przypadku dokonania przez nabywcę płatności z pominięciem obowiązkowego MPP.

Podsumowując, nowelizacja dotycząca obowiązkowego split payment wprowadza następujące zmiany:

 • Obowiązek dokonywania płatności na dwa odrębne rachunki,
 • Obowiązek stosowania split payment w stosunku do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (B2B),
 • Obowiązek stosowania split payment w stosunku do transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł.,
 • Dodanie do ustawy nowego załącznika nr 15,
 • De facto usuniecie mechanizmu odwrotnego obciążenia (w transakcjach powyżej 15 tys. zł.),
 • Wprowadzenie nowych sankcji za brak realizacji mechanizmu split payment