Indywidualny Rachunek Podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku dla każdego podatnika zostanie założony indywidualny rachunek podatkowy, na który będzie on dokonywał zapłaty wszystkich podatków, bez rozróżnienia ze względu na ich rodzaj – np. VAT czy PIT.
Juz można uzyskać indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu:
-VAT,
-PIT,
-CIT
-PPE
-pozostałych należności podatkowych (np. PCC lub podatek od spadków i darowizn)

Jak będzie funkcjonował indywidualny rachunek podatkowy?
Dla każdego podatnika zostanie utworzony indywidualny rachunek bankowy, na wzór obecnie funkcjonujących rachunków ZUS. Struktura indywidualnego numeru rachunku podatkowego ma zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy..
Po wejściu w życie przepisów, czyli od 1 stycznia 2020 roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy.

Poniżej link, pod którym każdy znajdzie swój numer rachunku podatkowego:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego