Ulga na złe długi – nowe zasady od 1 stycznia 2019 roku

Od stycznia 2019 roku skrócił się okres zastosowania ulgi na złe długi ze 180 na 90 dni.

Dzięki uldze na złe długi możemy odzyskać Vat z faktury sprzedażowej, jeżeli nasz kontrahent nie zapłacił nam za towary bądź usługi wykazane na tej fakturze w terminie 90 dni od terminu płatności.
Polega to na tym, że w przypadku braku zapłaty za fakturę w tym terminie
należy zrobić korektę do Urzędu Skarbowego przez Sprzedawcę i Nabywcę.
Przykład:
Faktura wystawiona dnia 01.03.2020 z terminem płatności na 07.03.2020.Termin korekty mija 05.06.2020 Faktura jest wystawiona na kwotę netto 100 zł Vat 23 zł. Kontrahent w całości nie zapłacił za fakturę.
Obowiązki:
– Sprzedawca powinien sporządzić korektę deklaracji Vat za czerwiec po stronie sprzedaży
na kwotę netto -100 zł Vat -23 zł
– Nabywca powinien sporządzić korektę deklaracji Vat za czerwiec po stronie zakupu
na kwotę netto -100 zł Vat -23 zł

Jeżeli faktra zostaie opłacona po sporządzeniu korekt na minus, należy znowu sporządzić korektę tyle, że na plus za miesiąc, w którym została zapłacona faktura. Jeżeli faktura zostanie opłacona w części,również należy sporządzić korektę na plus na kwotę wpłaty.

O dokonanej korekcie Sprzedawca nie musi informować Nabywcy. Nabywca sam powinien dopełnić obowiązku sporządzenia korekty deklaracji Vat po swojej stronie. Sprzedaca sporządzając korektę informuje Urząd Skarbowy o tym, kto jest dłuznikiem i kogo dotyczy korekta.

Ulga na złe długi jest możliwa w przypadku, gdy:
– dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
– w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której zawarta będzie korekta z tytułu ulgi na złe długi zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
– od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.

Ważne: Proszę informować swoją księgową o tego typu sytuacjach, gdyż rozrachunki z kontrahentami na ogół pilnują sami właściciele firm.